Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

Με Δήμητρη Σκαρπετζο προπονητή ο Κεραυνός Λαλουκα

Ο Δημήτρης Σκαρπετζος επιστρέφει στους πάγκους
Μετά την προπονητική του θητεία στον Προιτο, μετακόμιζει από την Νέα Τίρυνθα λίγο πιο δίπλα στο Λαλουκα
Αναλαμβάνει προπονητής του Κεραυνού Λαλουκα με στόχο να αναδείξει και προωθήσει νέα παιδιά