Κυριακή 21 Αυγούστου 2022

Στου ΤΣΑΚΊΡΗ

Στου ΤΣΑΚΊΡΗ ήταν ο Χρήστος Κωστούλας και η Άννα με φίλους από την Αμερική