Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

Μάριος και Χριστίνα

Τις καλύτερες ευχές μου στον Μάριο Βουρνάζο και την Χριστίνα, για το νέο μέλος στην οικογένεια την κουκλίτσα μπέμπα