Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022

Οικογένεια Κώστας Ηλιοπούλου

Τις καλύτερες ευχές μου στην οικογένεια του Κώστα Ηλιοπούλου που βάπτισε τον γιο