Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

Μαρία Σταπα

 Η εθελοντική της προσφορά είναι τεράστια στην Κοιλάδα και μάλιστα προσφέρει πολλά και στην Κορωνίδα η Μαρία Σταπα