Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Άγγελος Οικονόμου

Ο Άγγελος Οικονόμου είναι ένας νέος διαιτητής από την τελευταία σχολή που βγήκε
Φοιτητής στην Αθήνα αλλά έρχεται και σφυρίζει και δείχνει πολύ καλά στοιχεία με καλά σφυρίγματα