Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Αναστάσιος Γανωσης

Παρών και στην Έκθεση του Επιμελητηρίου ο Περιφερειακός σύμβουλος Αναστάσιος Γανωσης