Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Στο Αιγάλεω έτρεξαν τα κουρέλια

Στο 
"ΓΥΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2022" συμμετείχε η δρομικη ομάδα ΚΟΥΡΈΛΙΑ