Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

Γιατί οι καλύτερες παραγγελίες γίνονται και υλοποιούνται στο ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ Ο ΧΡΉΣΤΟΣ -foto


Οι καλύτερες παραγγελίες για καλοφαγάδες γίνονται στο 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΊΟ Ο ΧΡΉΣΤΟΣ


Ότι θέλετε, αρνιά στην σούβλα,μπογανα να ψημένη με παραδοσιακό τρόπο, και πολλά ακόμα αλλά από τον καλύτερο ψηστη τον Χρήστο Τσεκούρα
Τα καλύτερα από τον Χρήστο για τους καλύτερους καλοφαγάδες