Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΜΠΙΡΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΣ

Βασίλης Κατσίρης,Δημήτρης Γιάννος

Και Δημήτρης Μπίρης είχαν ποδοσφαιρική συζήτηση στο ΕΝ ΛΕΥΚΩ