Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Pisi Nails Academy

Σας παρουσιάζω με περηφάνια τις εργασίες από τις μαθήτριες μου στο γραμμικό σεμινάριο Αυτό το σεμινάριο θα ξαναγίνει 13 Οκτωβρίου (3 θέσεις ελεύθερες) - Αθήνα / 3 Νοέμβριου - Ναύπλιο ( 4 θέσεις ελεύθερες) και 16 Δεκεμβρίου-Ναύπλιο (4 θέσεις ελεύθερες)