Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

ΜΑΤΙΝΑ

Μόνο ένας πίνακας ζωγραφικής μπορεί να αποτυπώσει την  ομορφιά της Ματίνας