Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ

Στο τμήμα marketing στο AEGEAN Petros Nitis
ειναι ο χαμογελαστός και ευγενικός Χρήστος Μανώλης