Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

ΑΓΕΥΣ

Στο Χρυσοβίτσι της Αρκαδίας στον αγώνα στην μνήμη του Θοδωρή Κολοκοτρώνη  πήρε μέρος η δρομική ομάδα του ΑΓΕΥΣ