Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Οι χορηγοί του Iron Mike

ΠΈΝΤΑΓΩΝΟ Cafe...N.R.G DAGRES
...ZEM & AMIR TATTOO...την GOLD TOUCH..

Στηρίζουν την προσπάθεια του Iron Mike