Σάββατο 5 Μαΐου 2018

Οι κόρες της Ευδοκίας

Στον γάμο του Παναγιώτη και της Ρούλας την παράσταση εκλεψαν τα παρανυφάκια οι κόρες της Ευδοκίας