Σάββατο 28 Ιουλίου 2018

Συνάντηση

Ποδοσφαιρική συνάντηση στην Πλατεία Δημαρχείου στο Ναύπλιο,Στράτος Ευστρατιάδης,Χούλιο και Γιάννης Αντωνόπουλος