Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Ο Βαγγέλης Καρπατσέλης πρόεδρος τον ΟΙΑΚΑΕγινε η ετησία αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΙΑΚΑ με τον φυσικοθεραπευτή Βαγγέλη Καρπατσέλη  να αναλαμβάνει νέος πρόεδρος
Η σύνθεση του νέου δ.σ. είναι


Πρόεδρος :
Ευάγγελος Στ. Καρπατσέλης
Αντιπρόεδρος:
Μιχαήλ Καζάς
Γενικός Γραμματέας :
Νικόλαος Νταντής
Ειδικός Γραμματέας :
Κων/νος Οικονόμου
Ταμίας :
Κων/νος Ρέππας
Μέλη :
Χρήστος Μπαλάσκας

Βασίλειος Γεωργακόπουλος

Χρήστος Κατσίγιαννης

Ευάγγελος Θεοδ. Καρπατσέλης