Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Οι ακαδημίες του ΟΙΑΚΑ

Ιδιαίτερη βάση δίνει ο,ΟΙΑΚΑΣ στις ακαδημίες και στην ανάδειξη νέων ταλέντων
Στην φωτογραφία μας ένα τμήμα των ακαδημιών του ΟΙΑΚΑ με προπονητή τον Θωμά Πέττα