Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΦΙΛΜΑ

Τα μέλη της ΦΙΛΜΑ στην εκδήλωση <μελωδικές εξατμίσεις> που έγινε στην Πλάκα στο Δρέπανο