Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Σταύρος

Τις ιατρικές του υπηρεσίες στον αγώνα Δρέπανο-Ναύπλιο προσέφερε ο φυσικοθεραπευτής Στάυρος Πανοβράκος