Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Μαρία
Στο ΜΕΡΑΚΛΙΔΙΚΟ στο Ναύπλιο βρίσκουμε μια κούκλα την Μαρία Καρατασούλη