Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Αρης και Ροδούλα


Τις καλύτερες ευχές μου στον Άρη Καρατασούλη και την Ροδούλα Χατζή που παντρεύτηκαν