Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018

Φανταράκι ο Σωτήρος

Φανταράκι στο Λιτόχωρο ο Σωτήρος Αργυράκης και φυσικά οι υπερήφανοι γονείς Μάκης και Λίτσα είχαν πάει στην ορκωμοσία