Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

Στάμος

Απο τη εξέδρα δείχνει το σύστημα στα κορίτσια του ΓΣΑ ο Φώτης Στάμος