Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ο Δημήτρης Κονομάρας νέο μέλος του Δ.Σ. του νομικού προσώπου Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός του Δήμου Άργους ΜυκηνώνΕκτιμώντας την προσφορά του κ. Δημήτρη Κονομάρα στον αθλητισμό αλλά και στην Αργολική κοινωνία είναι βέβαιο ότι ο κ. Δημήτρης Κονομάρας λόγω των ικανοτήτων, της εμπειρίας και των αρχών που τον διακρίνουν, θα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο Ν.Π.Δ.Δ.