Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Λάσκαρης και Ευσταθίου

Αν συμπεράνω απο τα χαμόγελα τους Βασίλης Λάσκαρης και Γιάννης Ευσταθίου συμφωνούν απόλυτα στο θέμα της συζήτησης που είχαν