Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Τα αστέρια του Κουλούκη

Ο Δημήτρης Κουλούκης με τα αστέρια του τον Πούλιογλου και τον Κατσένη