Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Αλεκάν και Αρσενίου

Στο ΦΟΥΓΑΡΟ συνάντηση θρύλων από τα παλιά Αλεκάν και Γιώργος Αρσενίου