Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Μπράβο ΝίκοΚαι Επίσημα Πτυχιούχος, Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
ο

Νίκος Δαβιώτης 

συγχαρητήρια