Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Πουλής και Γιαννακόπουλος

Γιαννης Πουλής και Γιάννης Γιανακόπουλος ήταν την Κυριακή το Ναύπλιο και είδαν τον αγώνα του ΟΙΑΚΑ