Κυριακή 10 Μαρτίου 2019

Χρήστος Πετσέλης

Με τα παιδιά που ετοιμάζουν τα ήχο συστήματα για τις εκδηλώσεις στο Άργος ο αντιδήμαρχος Χρήστος Πετσέλης