Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Δημήτρης Μπαβέλας
Στην παρέλαση στην Κομοτηνή συμμετείχε το φανταράκι ο Δημήτρης Μπαβέλας