Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Η «Νέα Αρχή» για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Άργους

Η επικείμενη λειτουργία ενός οργανωμένου και αυτοτελούς Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στη Νοσηλευτική μονάδα του Άργους είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν σημαίνει ότι «κλείνουν τα Επείγοντα» στο Νοσοκομείο Ναυπλίου.Και τούτο γιατί διασφαλίζεται η σωστή από ιατρικής απόψεως αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων υγείας των πολιτών 30 ημέρες το μήνα, σε ειδικότητες όπως Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Ορθοπεδικό Τμήμα, Ουρολογικό Τμήμα, Αξονικός Τομογράφος που υπάρχουν μόνο στο Νοσοκομείο Άργους.

Εμείς, ο συνδυασμός μας, έχουμε κάνει παράσταση στο Υπουργείο Υγείας, ώστε να πληρωθούν τάχιστα οι προκηρυχθείσες θέσεις των ειδικευμένων γιατρών και του απαραίτητου Νοσηλευτικού προσωπικού για να αντιμετωπίζονται με πλήρη ετοιμότητα τα περιστατικά στο Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου Άργους.

Δηλώνουμε ότι ως μελλοντική δημοτική αρχή θα σταθούμε αρωγοί στην προσπάθεια αναβάθμισης του Γ.Ν. Αργολίδας – Νοσηλευτικής Μονάδας Άργο