Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Τα Μαλτεζάκια (φοτο)


Στο ΗΛΙΟΒΟΛΟ είχαν συνάντηση οι παλιοί συμμαθητές των εκπαιδευτηρίων ΜΑΛΤΕΖΟΥ