Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Αργυρώ και Αναστασία

Πολύ καλή απόδοση είχαν την Κυριακή οι αδελφές Αργυρώ και Αναστασία Παπαντωνίου στον αγών της Δόξας Πουλακίδας
Είναι οι μικρότερες της ομάδας και δείχνουν ότι έχουν μεγάλο ποδοσφαιρικό μέλλον