Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Σάρωσε και πάλι ο ΣιδέρηςΠρώτος και πάλι ο Βασίλης Σιδέρης και μάλιστα με μεγάλη διαφορά
Πρώτος όχι μόνο με τον συνδυασμό του Τατούλη αλλά πρώτος από  όλους τους υποψήφιους όλων των συνδυασμών
Παραμένει μεγάλη και ισχυρή πολιτική  δύναμη