Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Κώστας Πίκης

Πρωτεργάτης των επιτυχιών της μπασκετικής Ασίνης ο γιατρός Κώστας Πίκης