Τρίτη 28 Μαΐου 2019

Στο Μαρκόπουλο τα <Κουρέλια>Στο Μαρκοπουλο  στις 26 Μάιου 2019
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019" Αγώνας Δρόμου 8 χλμ συμμετείχε η δρομική ομάδα <Κουρέλια>