Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Διπλασιάσε της ψήφους ο Βαγγέλης Τζαβέλλας

Από τους πρωταγωνιστές αυτών των εκλογών ήταν ο Βαγγέλης Τζαβέλλας
Ο δραστήριος πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Μέριμνα και Αθλητισμός όχι μόνο επανεξελέγη αλλά και σχεδόν διπλασίασε της ψήφους που πήρε από τις προηγούμενες εκλογές