Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Τριάδα

Μπάλιος,Σαρρής και Μπόμπος,τριάδα δύναμη στο εκλογικό κέντρο του Καμπόσου