Κυριακή 16 Ιουνίου 2019

Στον Αριστέα ο Γιώργος Σκορδάς
Ο νεαρός ταλαντούχος ψηλός ο Γιώργος Σκορδάς που έπαιζε στον Ατρέα επέστρεψε στη ομάδα που ξεκίνησε τον Αριστέα