Τρίτη, 13 Αυγούστου 2019

HOME DESIGN Φοιτητικές προσφορές

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 6-10-2019
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
από 101 έως 200 € 2 άτομκες δόσεις | από 201 έως 300 € 3 άτοκες δόσεις
από 301 έως 400 € 4 άτοκες δόσεις | από 401 έως 500 € 5 άτοκες δόσεις
από 501 έως 600 € 6 άτοκες δόσεις

https://www.home-design.gr/filladia-prosforon/?
fbclid=IwAR22Vg35YpXv59VY3Up7SStg21dphToSJl5ynMA9DED5ah7HbEtptS19_UM