Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Δενέζης και Κοκκάλας

Μαζί παρακολουθούσαν τον αγώνα Αργοναύτης-Αριστέας Δενέζης και Κοκκάλας