Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Χριστίνα Τσακιρίδου

 miss motors europe στα καλιστεία που έγιναν στο Μπάρι στην Ιταλία η Χριστίνα Τσακιρίδου-συγχαρητήρια