Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Χριστίνα

Τον αγώνα χαντ-μπολ του Διομήδη παρακολούθησε η Χριστίνα απο το ΕΝ ΛΕΥΚΩ