Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Στου ΣΕΙΝΤΗ

Με τον κορυφαίο γυμναστή Κώστα Πασπαλιάρη ειχε κουβέντα στου ΣΕΙΝΤΗ ο Γιώργος Πασπαλιάρης