Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Γιώργος Μπουζαλάς

Στην Ανάβαση του Αχλαδοκάμπου ο Γιώργος Μπουζαλα΄ς με ένα μεγάλο επιχειρηματία και οδηγό αγώνων τον Μάριο Ηλιόπουλο