Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Αδαμαντία

Στην Αμερική στην Νέα Υόρκη βρίσκεται η ομορφη γιατρός Αδαμαντία Καλύβα