Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Κορωνίδα Κοιλάδας

Η ομάδα των ακαδημιών της Κορωνίδας Κοιλάδας με προπονητές τον Κούση και τον Γκίκα